Pensumlister/Curriculum lists

Download som PDF

BACHELOR – STATSKUNDSKAB
2. Semester:
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
Metode II Martin Bisgaard og Kim Mannemar Stock & Watson Introduction to Econometrics Pearson, Updated Third Global Edition. 9781292071312
Mikroøkonomi Nina Smith Frank and Cartwright Microeconomics and behaviour McGrawhill 2. udgave 9780077174088
Politisk Teori Søren Flinch Midtgaard Will Kymlicka Contemporary Political Philosophy: An Introduction Oxford: Oxford University Press. 2002 9780198782742
4. Semester:
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
International politik Rasmus Brun Pedersen Jackson, Sørensen, Møller Introduction to International Relations Theories and Approaches Oxford University Press, 7. udgave 9780198803577
Politiske Institutioner Ann-Kristin Kølln, Roman Senninger og Daniel Finke Simon Hix and Bjørn Høyland The Political System of the European Union MacMillan 3rd Edition 9780230249820
Almen Statskundskab Jens Peter Frølund Thomsen   INGEN PENSUMBØGER    
6. Semester:
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
Policy-evaluering Vibeke Lehman Nielsen   INGEN PENSUMBØGER    
 
BACHELOR – SAMFUNDSFAG
2. Semester:          
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
Metode II Martin Bisgaard og Kim Mannemar Stock & Watson Introduction to Econometrics Pearson, Updated Third Global Edition. 9781292071312
Politisk Teori Søren Flinch Midtgaard Will Kymlicka Contemporary Political Philosophy: An Introduction Oxford: Oxford University Press. 2002 9780198782742
Offentlig forvaltning Morten Hjortskov Larsen Christiansen, Peter Munk (red.) Budgetlægning og offentlige udgifter Hans Reitzels Forlag, 2. udgave 9788741260082
Heeager, Anne og Søren Jermiin Olesen Kommunaløkonomi Hans Reitzels Forlag, 1. udgave 9788741266602
Blom-Hansen, Jens, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew (red.) Offentlig forvaltning Hans Reitzels Forlag (2014), 1. udgave 9788741258461
4. Semester:
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
International politik Rasmus Brun Pedersen Jackson, Sørensen, Møller Introduction to International Relations Theories and Approaches Oxford University Press, 7. udgave 9780198803577
Politiske Institutioner Ann-Kristin Kølln, Roman Senninger og Daniel Finke Simon Hix and Bjørn Høyland The Political System of the European Union MacMillan 3rd Edition 9780230249820
Almen Statskundskab Jens Peter Frølund Thomsen   INGEN PENSUMBØGER    
 

 

 

BACHELOR – TILVALG I SAMFUNDSFAG
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
International politik Rasmus Brun Pedersen Jackson, Sørensen, Møller Introduction to International Relations Theories and Approaches Oxford University Press, 7. udgave 9780198803577
Politiske Institutioner Ann-Kristin Kølln, Roman Senninger og Daniel Finke Simon Hix and Bjørn Høyland The Political System of the European Union MacMillan 3rd Edition 9780230249820
Almen Statskundskab Jens Peter Frølund Thomsen   INGEN PENSUMBØGER    
 
BACHELOR – FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
Politologisk Introduktionskursus Lars Thorup Larsen Jørgen Elklit & Jørgen Grønnegaard Christensen (red.) Det demokratiske system Hans Reitzels Forlag, 4. udgave 9788741264493

 

BACHELOR – POLITIK OG ØKONOMI
2. Semester:          
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
IFSK-FAG
Metode og videnskabsteori Michael Bang Petersen Andersen, Lotte Bøgh, Kasper Møller Hansen & Robert Klemmensen Metoder i Statskundskab (anden udgave) Hans Reitzels Forlag, 2. udgave, 2012 9788741256290
ECON-FAG
Microeconomics Paul Alexander Walter Nicholson, Christopher Snyder Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions Cengage, 2017 9781305505797
Statistik Kim Kristensen Richard J. Larsen and Morris L. Marx Mathematical Statistics and Its Applications Pearson 9781292023557
4. Semester:
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
IFSK-FAG
Politiske Institutioner Ann-Kristin Kølln, Roman Senninger og Daniel Finke Simon Hix and Bjørn Høyland The Political System of the European Union MacMillan 3rd Edition 9780230249820
Methodology of Economics and PS Søren Flinch Midtgaard Alexander Rosenberg Philosophy of Social Science. Westview Press 2016 9780813349732
ECON-FAG
Game Theory Nicola Maaser Tadelis, S. Game Theory: An Introduction Princeton University Press 9780691129082
Econometrics Maria Knoth Humlum Wooldridge, J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach Cengage Learning 9781305270107
6. Semester:
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
Methodology of Economics and PS Søren Flinch Midtgaard Alexander Rosenberg Philosophy of Social Science. Westview Press 2016 9780813349732
Public Management Lotte Bøgh Andersen Lotte Bøgh Andersen, Louise Ladegaard Bro, Anne Bøllingtoft m.fl. Ledelse i offentlige og private organisationer Hans Reitzel, 1. udgave 9788741269375
Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve, Kurt Klaudi Klausen, Jacob Torfing Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens DJØF forlag 1. udgave 9788757438017

 

BACHELORPROJEKT-SEMINAR 2019
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
1610: Tendenser i europæisk udenrigspolitik Knud Erik Jørgensen Stephan Keukeleire, Tom Delreux The Foreign Policy of the European Union Macmillan International Higher Education (2nd edition) 9781137025746
166: Klimapolitik – udfordringer og løsningsmuligheder Karin Hilmer Pedersen Karin Hilmer PedersenGert Tinggaard Svendsen Statskundskabens klassikere – Elinor Ostrom DJØF forlag (under udgivelse) 9788757431964
1611: International Politisk Økonomi Lars Johannsen John Ravenhill  (ed.) Global Political Economy Oxford University Press 5. udgave, 2017 9780198737469
162: Europæisk partipolitik under konstant forandring Christoffer Green-Pedersen Richard S. Katz and Peter Mair Democracy and the Cartelization of Political Parties Oxford University Press 9780199586011
1613: Når folket gør oprør: revolutioner og massedemonstrationer Jakob Tolstrup Erica Chenoweth & Maria J. Stephan Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict Columbia University Press, 1. udgave 9780231156837
168: Etnisk forskellighed i moderne samfund:

 

 

Jens Peter Frølund Thomsen Paul M. Sniderman and Louk Hagendoorn When Ways of Life Collide Princeton University Press 9780691141015
161: Principper og politikker for håndteringen af kulturelle og religiøse forskelle og konflikter Tore Vincents Olsen McBride, C. Recognition Polity 9780745648484
McKinnon, Catriona. 2007.. Toleration: A Critical Introduction London, New York: Routledge. 9780415322904
169: Hvad er udenrigspolitisk analyse? – en værktøjskasse Jonas Gejl Pedersen Jackson, Patrick T. The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics. . 2. udgave. London: Routledge. 2016 9781138842670
Allison, Graham og Philip Zelikow (1999).

 

(UDGÅET FRA FORLAG, kan ikke købes hos PB)

Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis.

 

(UDGÅET FRA FORLAG, kan ikke købes hos PB)

 

2. udgave. New York: Longman

 

(UDGÅET FRA FORLAG, kan ikke købes hos PB)

9780321013491

 

Hopf, Ted

 

Social Construction of International Politics

 

Ithaca: Cornell University Press. 2002

 

9780801487910

 

 

BACHELORPROJEKT-SEMINAR 2019 (FORTSAT)
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
1615: Medborgerskabets politiske sociologi Per Mouritsen Thomas Faist & Peter Kivisto Citizenship – Discourse, Theory, and Transnational Prospects John Wiley And Sons Ltd (2007) 9781405105521
T. H. Marshall Citizenship and Social Class Pluto Press (1997) 9780745304762
Per Mouritsen En plads i verden – det moderne medborgerskab Gyldendal (2015) 9788702143966
163: Folketinget: Asbjørn Skjæveland Jørn K. Rognes Forhandlinger Universitetsforlaget, 4. udg., 2015 9788215024622
164: Det kollektive handlingsproblem og social kapital Gert Tinggaard Svendsen

 

Gert Tinggaard Svendsen Mancur Olson DJØF Forlag 1. udg, 2012 9788757427462
Elinor Ostrom Governing the Commons Cambridge 1990 9781107569782
Gert Tinggaard Svendsen & Gunnar L.H. Svendsen (eds.) Handbook of Social Capital Edward Elgar 1. udg. 2009 9781849804332
167:  Dansk vælgeradfærd i mistillidens skygge Rune Stubager KM Hansen og R Stubager Oprør fra udkanten DJØF-Forlag, 1. udg. 9788757437577
Jørgen Goul Andersen og Ditte Shamshiri-Petersen Fra krisevalg til jordskredsvalg Frydenlund Academic, 1. udg. 9788771187199
1612: Ledelse, motivation og performance i offentlige organisationer Christian Bøtcher Jacobsen Andersen, L., & Pedersen, L. H. Styring & Motivation i den offentlige sektor DJØF Forlag (2014) 9788757424973
1614: Ministerstyret og centraladministrationen Peter Bjerre Mortensen   INGEN PENSUMBØGER    
165: Hvorfor reagerer ens lande forskelligt på de samme problemer? Henrik Bech Seeberg   INGEN PENSUMBØGER    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT 2019
Fag Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr.
KERNEFAG
101F19 Videregående offentlig forvaltning Julian Christensen og Matt Loftis Edward C. Page (2012) Policy Without Politicians – Bureaucratic Influence in Comparative Perspective Oxford University Press (2012) 9780199645138
Andersen, L.B., M.L.F. Jakobsen, T. Pallesen & S. Serritzlew (2017) Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor Hans Reitzels Forlag (2017) 9788741268491
Lipsky, Michael Street-level Bureaucracy. Dilemmas of the individual in Public Services. Russell Sage Foundation (1980) 9780871545442
KANDIDATSEMINAR
213F19 Personaliseringen af politik. Har relationen mellem politikere og parti ændret sig? Marie Kaldahl Nielsen Gideon Rahat and Ofer Kenig From Party Politics to Personalized Politics?: Party Change and Political Personalization in Democracies Oxford University Press, First edition 9780198808008
221F19 International politik i Den Persiske Golf: Rivaliseringer, ressourcer og religion Henrik Lauritsen Gregory Gause The International Relations of the Persian Gulf Cambridge University Press (2010) 9780521137300
232F19 Politikere og embedsmænd Søren Serritzlew Aberbach, Joel. D., Robert D. Putnam and Bert A. Rockman Bureaucrats and Politicians in Western Democracies Harvard University Press 9780674086272
251F19 Avanceret kvantitativ politologisk metode: kausal inferens Ulrik Hvidman Angrist & Pischke Mastering Metrics Princeton University Press 2008 9780691152844
Angrist & Pischke Mostly Harmless Econometrics Princeton University Press 2014 9780691120355
216F19 Evolution og politik Michael Bang Petersen David Buss Evolutionary Psychology – The New Science of the Mind Taylor & Francis, 5. udgave 9781138090958
201F19 Global Justice, Responsibility and Climate Change Göran Duus-Otterström Dominic Roser & Christian Seidel Climate Justice: An Introduction Routledge 9781138845275

 

 

Praktikfag: Ledelse i praksis Lotte Bøgh Andersen Lotte Bøgh Andersen, Louise Ladegaard Bro, Anne Bøllingtoft m.fl. Ledelse i offentlige og private organisationer Hans Reitzel, 1. udgave 9788741269375
Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve, Kurt Klaudi Klausen, Jacob Torfing Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens DJØF forlag 1. udgave 9788757438017
102F19 The Political Sociology of Violence Carsten Bagge Laustsen   INGEN PENSUMBØGER    
202F19 Populism: Past, Present and Future Gregor Fabio Wolkenstein   INGEN PENSUMBØGER    
203F19 Mit liv, min krop, mit valg? Didde Boisen Andersen   Gratis e-bog (spørg forelæser)    
211F19 Ruling even when it’s not a Match: Coalition Governance Klaus Jonathan Klüser   INGEN PENSUMBØGER    
212F19 EU’s udvidelse mod øst – udfordringer fra tidligere kommunistiske samfund Karin Hilmer Pedersen   INGEN PENSUMBØGER    
214F19 The Electoral Connection: Electoral Systems, Political Parties and Voter Behaviour in a Comparative Perspective Elad Klein   INGEN PENSUMBØGER    
215F19 Political Leadership and Followership Alexander Bor   INGEN PENSUMBØGER    
217F19 Kan vælgerne holde politikerne ansvarlige? Martin Vinæs Larsen   INGEN PENSUMBØGER    
222F19 The Great Powers of Espionage Mette Skak   INGEN PENSUMBØGER    
223F19 Internationale årsager til demokratisk utilfredshed i USA og Europa Suthan Krishnarajan   INGEN PENSUMBØGER    
231F19 Kriser, politik og forvaltning Thomas Artmann Kristensen   INGEN PENSUMBØGER    
233F19 Democratic Control of Bureaucracy Matt W. Loftis   AFLYST    
241F19 Symboler, billeder og ikoner i analysen af politik Thomas Olesen   INGEN PENSUMBØGER    
242F19 High-speed Society, Slow-motion Democracy Kees van Kersbergen   INGEN PENSUMBØGER