Bestyrelse, ansatte og frivillige

Bestyrelsen 2017/18 består af:

Liv Frank
Formand
6. semester, Statskundskab

Anton Rivall
Formand
4. semester, Statskundskab

Laust Lundberg
Online- og koordinationsudvalg
4. semester, Statskundskab

Anne Dahl
Online- og koordinationsudvalg
4. semester, Statskundskab

Clara Kjeldbjerg Mathiasen
Socialudvalg
4. semester, Statskundskab

Nanna Bjerregaard Fredsted.
Socialudvalg
4. semester, Statskundskab

De ansatte er:
Trine Holm Jørgensen
Driftansvarlig
4. semester, Statskundskab
Ansvarlig for bogføring, kompendiebestillinger og indkøb af papirvarer.

Kan kontaktes på pb@ps.au.dk

Johannes Kroustrup
Bogadministrator
4. semester, Statskundskab
Ansvarlig for bogindkøb og kontakt med underviserne.

Kan kontaktes på politologiskbogformidling@hotmail.com

Frivillige:
Foreningen har ca. 30-35 frivillige (inkl. bestyrelse og ansatte) kaldet aktivister, fordelt på forskellige semestre og studieretninger. Det er i høj grad aktivisternes fortjeneste, at foreningen kan fungere nonprofit til de studerendes fordel. Som frivillig i Politologisk Bogformidling har man en ugentlig vagt af 1,5 time sammen med 5-6 andre frivillige. Til gengæld for dette afholdes fire årlige sociale begivenheder. At blive aktivist i Politologisk Bogformidling er en god måde at udvide sit sociale netværk på studiet. Har du lyst til at blive aktivist i foreningen, så hold øje med næste rekrutteringsrunde på vores facebookside.