Bestyrelse, ansatte og frivillige

Bestyrelsen 2017/18 består af:

Morten Blaabjerg Hove
Formand
5. semester, OPØ

Jeppe Skov Bergholdt
Formand
5. semester, Statskundskab

Iben Vestergaard
Online- og koordinationsudvalg
3. semester, Statskundskab

Marlene Lauridsen
Online- og koordinationsudvalg
3. semester, Statskundskab

Klaus Henneberg
Socialudvalg
3. semester, Statskundskab

Amalie Ingemann Henriksen
Socialudvalg
5. semester, Statskundskab

De ansatte er:
Caroline Secher Andersen
Driftansvarlig
5. semester, Statskundskab
Ansvarlig for bogføring, kompendiebestillinger og indkøb af papirvarer.

Kan kontaktes på pb@ps.au.dk

Camilla Foldager
Bogadministrator
5. semester, Statskundskab
Ansvarlig for bogindkøb og kontakt med underviserne.

Kan kontaktes på politologiskbogformidling@hotmail.com

Frivillige:
Foreningen har ca. 25-30 frivillige (inkl. bestyrelse og ansatte) kaldet aktivister, fordelt på forskellige semestre og studieretninger. Det er i høj grad aktivisternes fortjeneste, at foreningen kan fungere nonprofit til de studerendes fordel. Som frivillig i Politologisk Bogformidling har man en ugentlig vagt af 1,5 time sammen med 3-4 andre frivillige. Til gengæld for dette afholdes fire årlige sociale begivenheder. At blive aktivist i Politologisk Bogformidling er en god måde at udvide sit sociale netværk på studiet. Har du lyst til at blive aktivist i foreningen, så hold øje med næste rekrutteringsrunde på vores facebookside.