Foreningen
Politologisk Bogformidling

Foreningsgrundlaget

§1 Foreningens navn er Politologisk Bogformidling. Foreningen er stiftet den 22. juni 1993 af studerende ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

§2 Foreningen er hjemmehørende på Aarhus Universitet, Aarhus kommune.

§3 Foreningens formål er på et politisk neutralt grundlag at formidle samfundsvidenskabelig litteratur til gavn for de studerende. Foreningen er et nonprofit foretagende, og et eventuelt overskud kan udelukkende anvendes til billiggørelse og forbedring af foreningens ydelser samt til støtte af politisk neutrale studenteraktiviteter på institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Foreningen
Politologisk Bogformidling

Frivillige aktivister

Foreningen Politologisk Bogformidling har ca. 30-35 frivillige (inkl. bestyrelse og ansatte) kaldet aktivister, fordelt på forskellige semestre og studieretninger.

Det er i høj grad aktivisternes fortjeneste, at foreningen kan fungere nonprofit til de studerendes fordel. Som frivillig i Politologisk Bogformidling har man en ugentlig vagt af 1 time sammen med 5-6 andre frivillige. Til gengæld for dette afholdes der adskillige sociale begivenheder.

Aktivister søges typisk ved semesterstart efter sommerferien, så følg med på Facebook, og se, hvornår du kan søge som aktivist!

Bestyrelsen 24/25 består af:

Theis De Rosche
Forperson
6. semester, statskundskab

Freja Frida Overgaard Brems
Forperson
7. semester, statskundskab

Rasmus Primdahl Krogh
Online- og koordinationsudvalg
4. semester, statskundskab

Rikke Marott Crawford
Online- og koordinationsudvalg
2. semester, statskundskab

Luis Nørremark Kjærulff
Socialudvalg
4. semester, statskundskab

Liv Lindberg Nielsen
Socialudvalg
2. semester, statskundskab

Gabriel Dimon
Bog- og administrationsudvalg
6. semester, statskundskab

Martin Qvistgaard Skov
Bog- og administrationsudvalg
6. semester, statskundskab

Ansat / Sarah Krogh Pedersen
Bog- og driftsansvarlig
6. semester, statskundskab

X
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.