MEDDELELSER

Kategori Information
Bøger Ingen
Kompendier Vi afventer levering af kompendiet ”FN i en ny verdensorden”.
Kompendiet ”Det lange sigt - et sociologisk perspektiv på klimaudfordringen” kommer til salg på hjemmesiden snarest.

Åbningstider
Mandag: 12-13
Tirsdag: 12-13
Onsdag: 12-13
Torsdag: 12-13
Fredag: 12-13

**OBS: UDLEVERINGEN FOREGÅR GENNEM VINDUERNE UDE PÅ GRÆSSET FORAN PB’S LOKALE.**
Andet Ved spørgsmål kan Anne kontaktes på pb@ps.au.dk eller på vores Facebookside