Pensumlister/Curriculum lists

Pensumliste-forår-2018 (PDF version med ISBN)

Pensumliste foråret 2018

Bachelor

**Scroll down to see curriculum for candidate seminars** 

 

 

Fag Underviser Forfatter Titel Forlag, udgave Anvendelses-procent Pris
Mikroøkonomi Nina Smith Robert H Frank & Edward Cartwright Microeconomics and Behavior

 

McGraw-Hill

 

Ikke angivet 524 kr.
Metode II Martin Bisgaard
Kim Mannemar Sønderskov
James H. Stock & Mark W. Watson Introduction to Econometrics Pearson, Updated Third Edition. Global Edition Ca. 70 477 kr.
Sønderskov, Kim Mannemar Stata – en praktisk introduktion Hans Reitzels, 2. udgave, 2014 Ca. 20

OBS: Var også pensum på 1. semester

309 kr.
Politisk teori Søren Flinch Midtgaard Will Kymlicka Contemporary Political Philosophy Second edition Ikke angivet 310 kr.
Kompendium – købes i webshoppen
Politiske institutioner Helene Helboe Pedersen Hix, Simon & Høyland, Bjørn The Political System of the European Union Macmillan Education UK, 2011 33 303 kr.
Kompendium –  købes i webshoppen
International politik Rasmus Brun Pedersen Derek Beach Analyzing foreign policy Palgrave 90 277 kr.

 

Robert Jackson & Georg Sørensen Introduction to international relations Oxford 90 277 kr.

 

Kompendium –  købes i webshoppen
Almen Statskundskab Lene Aarøe Kompendium –  købes i webshoppen
Policy-evaluering Vibeke Lehmann Nielsen Kompendium –  købes i webshoppen
Offentlig forvaltning og økonomi

(samfundsfag 2 semester)

Anne Heeager Blom-Hansen, Jens, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew (red.) Offentlig Forvaltning – et politologisk perspektiv. Hans Reitzels,

1

Ikke angivet 411 kr.
Christiansen, Peter Munk (red.). Budgetlægning og offentlige udgifter. Hans Reitzels,

2

Ca. 50 283 kr.
Heeager, Anne og Søren Jermiin Olesen Kommunaløkonomi Hans Reitzels,

1

Ca. 30 329 kr.

 

Wilson, James Q Bureaucracy. What Government Agencies Do and Why They Do It New York: Basic Books. Ca. 15 170 kr.

 

Kompendium –  købes i webshoppen
Microeconomics


(OPØ 2. semester)

Alexander Paul (Part I and V)

Jonas Fluchtmann (Part II, III and IV)

 

Snyder, S., W. Nicholson and R. Stewart Microeconomic Theory – Basic Principles and Extensions Latest edition 500 pages 549 kr.
Statistics

 

(OPØ 2. semester)

Tom Engsted

 

Larsen & Marx An Introduction to Mathematical Statistics and its Applications Kap. 1-14 (700 sider) 445 kr.
J. Wooldridge Introductory Econometrics. A Modern Approach Cengage Learning, seneste international udgave Kap. 1-3

 

515 kr.
Moral Limits of the Market and the Government

(OPØ 4. semester)

Raffaele Rodogno

 

Satz, Debra Why some things should not be for sale: the moral limits of the market Oxford University Press Kan findes elektronisk 520 kr.

 

Decisions and Strategic Interactions


(OPØ 4. Semester)

Alexander K. Koch.

 

S. Tadelis Game Theory: An Introduction Princeton University Press, 2013 90 412 kr.

 

Quantitative, Qualitative and limited dependent variables

 

(OPØ 4. semester)

Malene Kallestrup,
Maria Humlum
Jeffrey Wooldridge (2016) Introductory Econometrics: A Modern Approach Cengage Learning, sixth edition 75 515 kr.
Marno Verbeek (2017) A guide to Modern Econometrics Wiley & Sons, fifth edition 15 516 kr.
Public Management

(OPØ 6. semester)

Lotte Bøgh Andersen Lotte Bøgh Andersen, Louise Ladegaard Bro, Anne Bøllingtoft m.fl. Ledelse i offentlige og private organisationer Hans Reitzel, 1. udgave 90 282 kr.

 

Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve, Kurt Klaudi Klausen, Jacob Torfing Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens Jurist- og Økonomfor-bundets forlag

1.udgave

90 227 kr.
Methodolody of Economics and Political Science

(OPØ 6. semester)

Asbjørn Steglich-Petersen

 

Ingen pensumbøger

 

 

Bachelorseminarer

 

Fag Underviser Forfatter Titel Forlag, udgave Anvendelses-procent Pris
161-F18 Principper og politikker for håndtering af kulturelle og religiøse forskelle og konflikter Tore Vincents Olsen McBride, C. Recognition Polity, 90 129 kr.

 

McKinnon, Catriona. 2007.. Toleration: A Critical Introduction London, New York: Routledge. 60 203 kr.
162-F18 Det kollektive handlingsproblem og social kapital: Lokal selvregulering versus statslig regulering eller begge?
(alt. KA-seminar)
Gert Tinggaard Svendsen Gert Tinggaard Svendsen Mancur Olson Jurist- og Økonomforbundets Forlag

1. udg, 2012

100 140 kr.
Elinor Ostrom Governing the Commons Cambridge, 2015 100 129 kr.
Gert Tinggaard Svendsen & Gunnar L.H. Svendsen (eds.) Handbook of Social Capital Edward Elgar

1. udg. 2009

100 382 kr.

 

163-F18 Klima- og miljøpolitik – komparativt set
(alt. KA-seminar)
Karin Hilmer Pedersen Ingen pensumbøger
164-F18 Folketinget: Repræsentation, regeringsdannelse, lovgivning, finanslov, kontrol, deliberation og forhandlingsteori Asbjørn Skjæveland Jørn K. Rognes Forhandlinger Universitetsforlaget, 4. udg., 2015 95 396 kr.
165-F18 Den mistillidsfulde danske vælger

 

 

 

 

 

Rune Stubager

 

 

 

 

 

KM Hansen og R Stubager

 

J Goul Andersen og D Shamshiri-Petersen

Oprør fra udkanten

 

 

Fra krisevalg til jordskredsvalg

DJØF-Forlag, 1. udg.

 

 

Frydenlund Academic, 1. udg.

Ca. 80

 

 

Ca. 25

 

227 kr.

 

 

304 kr.

 

166-F18 Hvorfor reagerer ens lande forskelligt på de samme problemer? Policy-forandring i vestlige lande efter terrorangreb, naturkatastrofer, finanskriser etc Henrik Bech Seeberg Ingen pensumbøger
167-F18 Skatter, stater og udvikling
(alt. KA-seminar)
Anne Mette Kjær Mick Moore, Odd-Helge Fjeldstad, Deborah Brautigam

 

 

Taxation and State-Building in Developing Countries

 

Cambridge University Press, 2010

 

Ikke angivet 265 kr.
168-F18 Tendenser i europæisk udenrigspolitik Knud Erik Jørgensen Stephan Keukeleire

 

The Foreign Policy of the European Union

 

2. udgave,
Palgrave-Macmillan, 2014
277 kr.
Nedenstående bog er supplerende litteratur
Knud Erik Jørgensen International Relations Theory: a New Introduction

 

Palgrave, 2010 269 kr.
169-F18 Stormagter – diakront, strukturelt og strategisk kulturelt Mette Skak Norrin M. Ripsman, Jeffrey W. Taliaferro & Steven Lobell Neoclassical Realist Theory of International Politics Oxford University Press, 2016 100 202 kr.
Steve Chan China, The U.S., and the Power-Transition Theory. A Critique Routledge, 2008 50 278 kr.
1610-F18 International Politisk Økonomi: globaliseringens udfordringer Lars Johannsen Robert O´Brien & Marc Williams

 

Global Political Economy: Evolution and Dynamics

 

Palgrave,  5. Udgave 2016 Ikke angivet 291 kr.
1611-F18 Styring og ledelse af (komplekse) opgaver i den offentlige sektor Mads Leth Jakobsen Ingen pensumbøger
1612-F18 Eksperimentelle studier af den offentlige forvaltning Martin Bækgaard Diana C. Mutz Population-Based Survey Experiments, Princeton University Press 80 210 kr.
1613-F18 Borgernes bidrag til de offentlige services: årsager og (uintenderede) konsekvenser? Mette Kjærgaard Thomsen Ingen pensumbøger
1614-F18 Indvandreres integration – politisk omstridt og empirisk kompleks Kristina Bakkær Simonsen Ingen pensumbøger
1615-F18 Sundhedspolitik mellem stat, professioner og borgere

 

Kombineret Folkesundhed og statskundskab

Lars Thorup Larsen Jacobs, Lawrence R. & Theda Skocpol Health Care Reform and American Politics: What Everyone Needs to Know – What Everyone Needs to Know Oxford University Press, 3. udgave, 2016 100 89 kr.
Peter Conrad The Medicalization of Society. On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders Johns Hopkins University press 100

NB: Denne bog er tilgængelig som e-bog via AU Library.

170 kr.

 

 

Kandidatseminarer

 

Fag Underviser Forfatter Titel Forlag, udgave Anvendelses-procent Pris
Politisk teori
201-F18 Climate Justice Göran Duus-Otterström Dominic Roser and Christian Seidel Climate Justice: An Introduction Routledge, 2017 100 236 kr.
202-F18 Sunde nudges

 

Kombineret Folkesundhed og statskundskab 10/10

 

Søren Flinch Midtgaard Thaler & Sunstein Nudge Penguin Group 100 83 kr.
Riccardo Rebonato Taking Liberties Palgrave-Macmillan, 2012 80 265 kr.
203-F18 Dine eller vores organer? Kan staten, markedet og familien skaffe flere donorer?

 

Andreas Albertsen Ingen pensumbøger
204-F18 Europe and its Democratic Crises Fabio Wolkenstein Ingen pensumbøger
KP
211-F18 Den politiske skyttegravskrig: polarisering, negative kampagner og konfliktframing Rasmus Skytte Ingen pensumbøger
212-F18 Integration af immigranter: tilsigtede og utilsigtede policy-effekter Frederik Juhl Jørgensen Ingen pensumbøger
214-F18 How Do We Know What People Think and Want? Using Surveys for Research and Evaluation Joshua Robinson Robert M. Groves, Floyd J. Fowler, Mick P. Couper, James M. Lepkowski, Eleanor Singer, and Roger Tourangeau Survey Methodology (2nd. Edition) Wiley-Interscience, 2009 100% 594 kr.
215-F18 High-speed Society, Slow-motion Democracy Kees van Kersbergen Ingen pensumbøger
217-F18 Det moderne demokratis fremvækst Svend-Erik Skaaning R. R. Palmer The Age of the Democratic Revolution Princeton University Press (2014) 75 235 kr.
IP
221-F18 Spionage som statslig praksis før og nu Mette Skak Ingen pensumbøger
222-F18 Sekterisk politik i et nyt Mellemøsten – perspektiver på Shia/Sunni-debatten før og efter de arabiske revolter Morten Valbjørn Hashemi, Nader A. &  Danny Postel

 

Sectarianization: Mapping the New Politics of the Middle East

 

Hurst Publishers, 2017 Ikke angivet 182 kr.
223-F18 The Domestic Side of International Politics: Origins of and Constraints to Foreign Policy Daniel Finke Ingen pensumbøger
224-F18 Europæisk magt/magtesløshed i en foranderlig verden Knud Erik Jørgensen Stephan Keukeleire

 

The Foreign Policy of the European Union

 

2. udgave,
Palgrave-Macmillan, 2014
277 kr.
Nedenstående bog er supplerende litteratur
Knud Erik Jørgensen International Relations Theory: a New Introduction

 

Palgrave, 2010   269 kr.
OF
231-F18 Kognitiv bias i offentlig forvaltning og performance Mogens Jin Pedersen, Morten Hjortskov Larsen Daniel Kahneman Thinking fast and slow Farrar, Straus and Giroux 20% 128 kr.
232-F18 Kvantitativ analyse af kilder til bedre og/eller mere ulige resultater i offentlig forvaltning Thorbjørn Sejr Guul Kim Mannemar Sønderskov Stata – en praktisk introduktion

 

Hans Reitzels 2. udgave 70 309 kr.
233-F18 Ledelse i offentlige organisationer: karakteristika, adfærd og kontekst Louise Ladegaard Bro L.B. Andersen, L.L. Bro, A. Bøllingtoft, T.L.M. Eriksen, A-L. Holten, C.B.

Jacobsen,

Jensen, U.T.,

J. Ladenburg, P.A. Nielsen, H.H. Salomonsen, N. Westergaard-Nielsen & A.

Würtz.

Ledelse i offentlige og private organisationer Hans Reitzels Forlag 80 % 283 kr.

 

SOC

                              

241-F18 Skolepolitiske styringsmål i konkurrencestaten: lighed, integration til medborgerskab, faglighed og dannelse Per Mouritsen
Kristian Jensen
Ingen pensumbøger
242-F18 Religion og politik Carsten Bagge Laustsen
Judith ButlerJurgen Habermas, Eduardo Mendieta,  Cornel WestCraig CalhounJonathan VanAntwerpen

Charles Taylor

 

The Power of Religion in the Public Sphere

 

Columbia, 2011 9780231156462

 

Ikke angivet 170 kr.
Metode
251-F18 Avanceret kvantitativ politologisk metode: kausal inferens

 

Kim Mannemar Sønderskov

Ulrik Hvidman

Stock and Watson Introduction to Econometrics Pearson, Global Edition, 2014 50 477 kr.
Angrist & Pischke Mastering ’Metrics Princeton

1. udgave

100 235 kr.
Kernekurser
101-F18 Videregående offentlig forvaltning Christian Bøtcher Jacobsen
Søren Serritzlew
Heidi Houlberg Salomonsen
Andersen, L.B., M.L.F. Jakobsen, T. Pallesen & S. Serritzlew

 

Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor

 

Hans Reitzel, 2. udgave Ikke angivet 207 kr.

 

Michael Lipsky

 

Street-level Bureaucracy. Dilemmas of the individual in Public Services. Russell Sage Foundation, 2010 Ikke angivet 162 kr.
Gerring, John Case Study Research Cambridge University Press, 2006 NB: Denne bog er tilgængelig som e-bog via AU Library 210 kr.
102-F18 The Sociology of Political Violence: Aggression, Conflict and War
Sinisa Malesevic

 

The Sociology of War and Violence

 

Cambridge, 2014 9780521731690

 

Ikke angivet 250 kr.
Applied Public Policy
5425: Applied Public Policy (P)

 

 

Lars Skipper Ingen pensumbøger
International master
F18 Advanced Political Analysis II

 

Mandatory course on English MA

Derek Beach

 

Allan Würtz

Ingen pensumbøger