Pensumlister/Curriculum lists

Pensumliste Efterår 2018 (PDF version med ISBN)

 

Curriculum list Fall 2018 (PDF version with ISBN)

 

**Scroll down to see curriculum for candidate seminars** 

 

Bachelorfag efteråret 2018 

Fag  Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave Anvendelses-procent Pris
Offentlig forvaltning

3. Semester OPØ 

Peter Bjerre Mortensen og Simon Calmar Andersen Blom-Hansen, Christiansen, Pallesen & Serritzlew (red.) Offentlig forvaltning – et politologisk perspektiv Hans Reitzels Forlag, 2014. Ikke angivet 355 kr.
Christiansen (red.) Budgetlægning og offentlige udgifter 2. udg., Hans Reitzels Forlag, 2014 Ikke angivet 251 kr.
Kompendium – købes i webshoppen
Offentlig politik 3. Semester OPØ  Henrik Bech Seeberg og Karin Hilmer Pedersen  Jensen, Carsten, Green-Pedersen, Christoffer og Peter Nannestad Offentlig politik 3. udgave. Hans Reitzels Forlag 100 % 281 kr. 
Kompendium – købes i webshoppen
Mathematics for Economists 3. Semester OPØ Eric Hillebrand  Sydsaeter et al. Further Mathematics for Economic Analysis Pearson 80 % 491 kr. 
Offentlig politik og økonomi

5. semester OPØ

Carsten Jensen og Lars Skipper  Ingen bøger  
Kompendium – købes i webshoppen
Macroeconomics

5. semester OPØ

Wongkot Similan Rujiwattanapong  Nils Gottfries Macroeconomics Palgrave Macmillan; 2013 edition (April 5, 2013) 70-90 % 492 kr.
 Folkesundhedsvidenskab, 5. semester
Offentlig forvaltning

Folkesundhedsvidenskab, 5. semester

Peter Bjerre Mortensen og Simon Calmar Andersen Blom-Hansen, Christiansen, Pallesen & Serritzlew (red.) Offentlig forvaltning – et politologisk perspektiv Hans Reitzels Forlag, 2014. Ikke angivet 355 kr.
Christiansen (red.) Budgetlægning og offentlige udgifter 2. udg., Hans Reitzels Forlag, 2014 Ikke angivet 251 kr.
Kompendium – købes i webshoppen
 Statskundskab og samfundsfag 3. – 5. semester
Sammenlignende statskundskab

Samfundsfag 3. semester + statskundskab 3. semester + valgfag OPØ 5. semester + tilvalg i samfundsfag

Jørgen Møller og Lasse Lykke Rørbæk Ingen pensumbøger  
Kompendium – købes på webshoppen
Makroøkonomi

3. semester samfundsfag + statskundskab + tilvalg i samfundsfag

Christian Bjørnskov, Michael Svarer og Michael  Rosholm Dornbusch, Fischer & Starz Macroeconomics Mcgraw-hill Education – Europe,12. eds Ikke angivet 516 kr.
Politisk sociologi

Samfundsfag 3. semester + statskundskab 3. semester + valgfag OPØ 5. semester + tilvalg i samfundsfag

Carsten Bagge Laustsen og Kristina Bakkær Simonsen Carsten Bagge Laustsen, Tine Ravn & Mathias Wullum Sociologisk teori – en grundbog Akademisk forlag, 1.udgave, 2016 Ikke angivet 359 kr.
Kompendium – købes i webshoppen
Offentlig forvaltning

5. semester statskundskab
Peter Bjerre Mortensen og Simon Calmar Andersen Blom-Hansen, Christiansen, Pallesen & Serritzlew (red.) Offentlig forvaltning – et politologisk perspektiv Hans Reitzels Forlag, 2014. Ikke angivet 355 kr.
Christiansen (red.) Budgetlægning og offentlige udgifter 2. udg., Hans Reitzels Forlag, 2014 Ikke angivet 251 kr.
Kompendium – købes i webshoppen
Offentlig politik

5. semester statskundskab

Karin H Pedersenkhp@ps.au.dk Jensen, Carsten, Green-Pedersen, Christoffer og Peter Nannestad Offentlig politik 2. udgave. Hans Reitzels Forlag 100 % 281 kr. 
Kompendium – købes i webshoppen
Forvaltningsret

5. semester statskundskab

Pensum til forvaltningsret kan købes i Juridisk Bogformidling
Politiske udfordringer og løsninger i flerkulturelle samfund 5. semester samfundsfag Jens Peter Frølund Thomsenfroelund@ps.au.dk Paul M. Sniderman og Louk Hagendoorn When Ways of Life Collide  Princeton: Princeton University Press, 2007. Ikke angivet 185 kr.

 

 

 

Kandidatseminarer, efteråret 2018

 

 

Fag  Undervisere Forfatter Titel Forlag, udgave Anvendelses-procent Pris
**Kernefag/Core subjects**
101 Videregående Politisk teori: normativ analyse af offentlig politik Søren Flinch MidtgaardGöran Duus-Otterström og Kristian Jensen Hansen, R. S. & Midtgaard, S. F. (2016). Metode i normativ politisk teori København: samfunds-litteratur. 60 % 228 kr. 
Walzer, Michael Just and Unjust Wars Basic Books 70 % 113 kr.
102 Offentlig politik og økonomi Gert Tinggaard Svendsen og Peter Nannestad Arye Hillman Public Finance and Public Policy Cambridge University Press, 2. Udgave, 2009 100 % 374 kr.
103 Globalisation and World Order Mette SkakTonny Brems Knudsen and Anne Pintz Ingen pensumbøger
104 Advanced Political Behaviour: The Causes and Consequences of Public Opinion Formation Jens Peter Frølund ThomsenMartin Vinæs Larsen and Kim Mannemar Sønderskov Ingen pensumbøger
105 Leadership, Motivation and Performance Mogens Jin Pedersen and Anne Mette Kjeldsen Lotte Bøgh Andersen m.fl. Ledelse i Offentlige og Private Organisationer Hans Reitzels, 2017 100 % 283 kr.
106 Demokrati og diktatur i komparativt perspektiv Lasse Lykke RørbækAlexander Taaning Grundholm og David Delfs Erbo Andersen Coppedge, Michael Democratization and Research Methods 2012Cambridge University Press 70 % 138 kr.
Svolik, Milan W. The Politics of Authoritarian Rule 2012Cambridge University Press 100 % 188 kr.
**Kandidatseminarer/ Master seminars**
201 Sund frihed og usunde valg   Viki Møller Lyngby Pedersen Ingen pensumbøger
202 Democracy as Way of Life Kandidatuddannelses i statskundskab + samfundsfag Gregor Fabio Wolkenstein Ingen pensumbøger
203 Kan alt købes for penge? Markedet som fordelingsmekanisme i et empirisk, teoretisk og normativt perspektiv  Andreas Brøgger Albertsen Michael Sandel What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets Penguin; Reprint edition 90-100 % 90 kr.
Debra Satz Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits Of Markets Oxford University Press 90-100 % 129 kr.
211 Politiske dynamikker i autokratier: regimer og udvikling Matilde Thorsen Ingen pensumbøger
212 The Causes and Effects of Political Instability  Vilde Lunnan Djuve Hannah Arendt On Revolution Penguin books, 1973 (A pelican book) Ikke angivet 92 kr.
Guillermo O’Donnell and Phillipp C. Schmitter Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies Johns Hopkins University Press, 1986, 2013 Ikke angivet 193 kr.
213 Evolution and Conflict Behaviour: Aggression, Intergroup Violence and Armed Conflict Kandidatuddannelse i statskundskab + samfundsfag Henrikas Bartusevicius David Buss Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind Psychology Press, 5th Ed. 2014 Ikke angivet 421 kr.
Douglas P. Fry War, Peace, and Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views Oxford University Press, 2015 Ikke angivet 259 kr.
214 Geografiens politiske rolle: teori, metode og anvendelse   Roman Senninger Ingen pensumbøger
215 Politisk ideologi: Lever højre- og venstreorienterede i hver deres verden?  Mathias Osmundsen Ingen pensumbøger
216 Understanding Campaigns, Elections and Voting Behaviour in the United States and Beyond  Joshua Robison, Ingen pensumbøger
217 Hvad laver en politiker og hvorfor? Moderne politikeres repræsentative fokus og stil Kandidatuddannelses i statskundskab + samfundsfag Helene Helboe Pedersen Ingen pensumbøger
221 Populism(s) Worldwide: Populisme(r) i internationalt og komparativt perspektiv Kandidatuddannelses i statskundskab + samfundsfag Lars Johannsen Ingen pensumbøger
222 Turen går til … Steder og teorier, der er overset i International Politik   Maiken Gelardi Ingen pensumbøger
231 Policy-feedback, politisk deltagelse og borgernes evalueringer af den offentlige service  Morten Hjortskov Larsen Ingen pensumbøger
232 Performance management i den offentlige sektor: udfordringer og muligheder Kandidatuddannelses i statskundskab + samfundsfag Niels Bjørn Petersen Ingen pensumbøger
241 Radikalisering og forebyggelse af radikalisering: hvor, hvorfor og hvordan?   Lasse Lindekilde og Mikkel Jagath Hjelt Clark McCauley and Sophia Moskalenko Friction 2017Oxford University Press Ca. 50 %

(ca. 160 sider ud af 320 sider som pensum)

125 kr.
242 The Political Psychology of Illegal and Violent Political Protest: Research Methods and Applications Kandidatuddannelse i statskundskab + samfundsfag Oluf Gøtzsche-Astrup Willem Koomen & Joop Van Der Pligt The Psychology of Radicalization and Terrorism Taylor & Francis Ltd 100 % 320 kr.
251 Videregående kvalitativ metode: Indsamling af interviewdata og kvalitativ indholdsanalyse  Gitte Sommer Harrits & Mathilde Cecchini Bente Halkier Fokusgrupper Samfunds-litteratur3. udgave2016 Ca. 60 % 165 kr.
257 Qualitative Data Analysis with NVivo SAGE2nd edition2013 Ca. 60 % 257 kr.
Matthew B. Miles,A. Michael Huberman &Johnny Saldaña Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook SAGE3rd edition2014 Ca. 75% 481 kr.
252 Kvantitativ politisk metode: Grundlæggende redskaber   Ulrik Hvidman og Allan Würtz Allan Würtz & Nikolaj Malchow-Møller Indblik i statistik – for samfundsvidenskab 2. udgave 80 % 523 kr.
James H. Stock, Mark Watson Introduction to Econometrics Updated third edition, global edition 70 % 475 kr.
253 Political Data Science Kandidatuddannelses i statskundskab + samfundsfag Matthew Loftis Kosuke Imai Quantitative Social Science:An Introduction Princeton University Press Ikke angivet 331 kr.
261 The European Union as a Global Actor  Anne Pintz Christopher Hill, Michael Smith, and Sophie Vanhoonacker International Relations and the European Union Oxford University Press, 3rd edition Ikke angivet 267 kr.
262 Danish Politics and Welfare in Comparative Perspective  Jens Peter Frølund Thomsen and Asbjørn Skjæveland Ingen pensumbøger  
MiljøsociologiKandidatuddannelses i statskundskab + samfundsfag Anne Jensen og Lars Kjerulf Petersen Ingen pensumbøger
International Master Advanced Political Analysis: Designing and Conducting Political Analysis  Gitte Sommer Harrits Kim Mannemar Sønderskov Stata: A practical introduction Copenhagen: Hans Reitzel, 2015. 80 % 281 kr. 
Schwartz-Shea, Peregrine and Dvora Yanow Interpretive Research Design: Concepts and Processes London: Routledge, 2012 50 % 296 kr.
Kvale, Steinar Doing Interviews London: SAGE, 2007. 70 % 234 kr.
Beach and Pedersen Causal Case Studies Methods: Foundations and Guidelines for Comparing, Matching and Tracing Ann Arbor: University of Michigan Press. 2016 50 % 292 kr.