Pensumlister/Curriculum lists

Pensumliste efteråret 2017

Bachelor

**Scroll down to see curriculum for candidate seminars** 

 

Fag Forfatter Titel Forlag, udgave ISBN-nr. Anvendelses-procent Pris
Metode I

(1. Semester Statskundskab + samfundsfag))

 

Andersen, Lotte Bøgh, Kasper Møller Hansen & Robert Klemmensen Metoder i Statskundskab (anden udgave) Hans Reitzels Forlag, 2. udgave, 2012 9788741256290 75% 440 kr.
Sønderskov, Kim Stata – En praktisk introduktion Hans Reitzels Forlag, 2. udgave, 2014 9788741259413 ≈5% 260 kr.
Lotte Bøgh Andersen, Anne Binderkrantz & Anne Mette Kjeldsen Guide til NVivo 11 til Windows Hans Reitzels Forlag, 1. udgave, 2016 9788741265513 75% 149 kr.
Lotte Bøgh Andersen, Anne Binderkrantz & Anne Mette Kjeldsen Guide til NVivo 11 til MAC Hans Reitzels Forlag, 1. udgave, 2016 9788741265667 75% 149 kr.
Kompendium 122 kr.
Videnskabsteori

(1. Semester Statskundskab + samfundsfag 1. semester)

 

Alexander Rosenberg Philosophy of Social Science Westview Press 9780813349732 ≈ 85 % 229 kr.

 

Kompendium 116 kr.
Politologisk Introduktionskursus

(1. Semester Statskundskab + 1. Semester samfundsfag)

Daniele Caramani (ed.) Comparative Politics Oxford University Press, 4th ed., 2017 9780198737421

 

≈ 60% 306 kr.
Jørgen Grønnegård Christensen og Jørgen Elklit (red.) Det Demokratiske System Hans Reitzels Forlag, 4. udgave, 2016 9788741264493

 

≈ 95% 303 kr.
Kompendium 179 kr.
Metode

(Bachelortilvalget i samfundsfag)

Forventet antal deltagere: 50-60

Andersen, Lotte Bøgh, Hansen, Kasper Møller, Klemmensen, Robert Metoder i Statskundskab
(anden udgave)
Hans Reitzels forlag, 2012, 2. udgave 9788741256290 ≈ 75 % 440 kr.
Kompendium 146 kr.
Politologisk Introduktionskursus
(Bachelortilvalget i samfundsfag)
(cirka 60 deltagere)
Rod Hague and Martin Harrop Comparative Government and Politics Palgrave Macmillan, 10. udgave 9781137528360

 

≈ 60% 306 kr.
Jørgen Grønnegård Christensen og Jørgen Elklit (red.) Det demokratiske system Hans Reitzels Forlag, 4.udgave 9788741264493

 

≈ 90% 303 kr.
Kompendium 98 kr.
Politologisk Introduktionskursus

 

(1. Semester OPØ)

Antal deltagere: 45-60

Andersen, Lotte Bøgh, Kasper Møller Hansen & Robert Klemmensen Metoder i Statskundskab (anden udgave) Hans Reitzels Forlag, 2. udgave, 2012 9788741256290 ≈ 50% 440 kr.
Jørgen Grønnegaard Christensen & Jørgen Elklit Det demokratiske system Hans Reitzels Forlag, 4. udg, 2016 9788741264493 ≈ 90 % 303 kr.
Daniele Caramani Comparative Politics Oxford University Press, 4. edn, 2017 9780198737421 Høj  306 kr.

 

Kompendium

 

 

182 kr.
Principles of Mathematics and Statistics

 

Antal deltagere: 45-60

OPØ 1. Semester

Malchow-Møller, Nikolaj og Allan Würtz (2014). Indblik i statistik – for samfundsvidenskab Hans Reitzel, 2. udgave.

 

9788741257853

 

431 kr.
Knut Sydsæter and Peter Hammond Essential Mathematics for Economic Analysis Pearson, 5th edition 9781292074719

 

417 kr.
Principles of Micro and Macro

 

OPØ 1. Semester

Daron Acemoglu Economics with Myeconlab Pearson, 1.udgave, 2016 9781292079431

 

523 kr.
Politologisk Introduktionskursus

 

Folkesundhedsvidenskab 1. Semester

(cirka 60 deltagere)

Rod Hague and Martin Harrop Comparative Government and Politics Palgrave Macmillan, 10. udgave 9781137528360

 

≈ 60% 306 kr.
Jørgen Grønnegård Christensen og Jørgen Elklit (red.) Det demokratiske system Hans Reitzels Forlag, 4.udgave 9788741264493

 

≈ 90% 303 kr.
Kompendium

 

 

105 kr.
Politisk Sociologi

 (Statskundskab 3. semester + Samfundsfag 3. Semester + OPØ 5.semester valgfag)

 

Forventet antal deltagere: 270

 

Lars Thorup Larsen & Carsten Bagge Laustsen & Tine Ravn & Mads P. Sørensen & Mathias Wullum

 

Sociologisk teori – en grundbog Akademisk forlag, 2016 9788750044512

 

≈ 50 % 302 kr.
Kompendium 261 kr.
Sammenlignende Statskundskab

(3. semester Statskundskab + Samfundsfag + OPØ 5.semester valgfag)

Kompendium 197 kr.
Ingen pensumbøger – nedenstående bog er supplerende litteratur
Julie Hassing Nielsen, Jakob Tolstrup, Michael Aagaard Seeberg 

 

Introduktion til komparativ politik Hans Reitzels forlag,

1. udgave, 2017

9788741269009

 

Supplerende litteratur 400 kr.
Makroøkonomi


(Statskundskab 3. semester+ Samfundsfag 3. Semester)

Dornbusch, Fischer & Starz Macroeconomics Mcgraw-hill Education – Europe,

12. eds

9781259070969

 

Ikke angivet 541 kr.
Offentlig forvaltning

 

(Statskundskab 5. Semester +  3. semester OPØ + Folkesundhedsvidenskab)

Blom-Hansen, Jens, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew (red.) Offentlig Forvaltning – et politologisk perspektiv Hans Reitzels Forlag, 2014 9788741258461

 

100% 345 kr.
Christiansen, Peter Munk (red.) Budgetlægning og offentlige udgifter Hans Reitzels Forlag, 2014. 2. udg. 9788741260082

 

≈ 80% 238 kr.
James Q. Wilson Bureaucracy – What Government Agencies Do and Why They Do it Basic Books 9780465007851 ≈ 20% 155 kr.
Søren Winter og Vibeke Lehman Nielsen Implementering af Politik Hans Reitzel 9788776755904 ≈ 21% 238 kr.
Kompendium 119 kr.
Offentlig politik

3. semester OPØ

Christoffer Green-Pedersen, Carsten Jensen og Peter Nannestad

 

Offentlig politik

 

Hans Reitzels Forlag, 2015, 2. Udg.

 

9788741262604

 

Ikke angivet 260 kr.
Kompendium 137 kr.
Offentlig politik

Statskundskab 5. Semester

Christoffer Green-Pedersen, Carsten Jensen og Peter Nannestad

 

Offentlig politik

 

Hans Reitzels Forlag, 2015, 2. Udg.

 

9788741262604

 

Ikke angivet 260 kr.
Kompendium 120 kr.
Offentlig politik og økonomi

(OPØ 5. semester

Kompendium 140 kr.
Forvaltningsret

(5. Semester Statskundskab)

Købes gennem juridisk bogformidling
301E17 Politisk Forandring i den Tredje Verden
(Bacheloruddannelsen i samfundsfag)
Ingen pensumbøger
Mathematical Economics II

(OPØ 3. Semester)

Sydsaeter et al. Further Mathematics for Economic Analysis Pearson 9780273713289 ≈ 80 % 494 kr.
Macroeconomics

(OPØ 5. semester)

Gottfries, Nils Macroeconomics Palgrave Macmillan 9780230275973 ≈ 80-90 % 486 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatseminarer efterår 2017 / Candidate seminars autumn 2017 

 

Fag/Subject  Forfatter

/Author

Titel/Title Forlag, udgave

/Publisher,edition

ISBN-nr. Anvendelses-procent

/Application(%)

Pris/Price
101E17 Leadership, Motivation and Performance

 

Andersen, L.B. & L.H. Pedersen (2014). Styring og motivation i den offentlige sektor Jurist- og Økonomforbundets Forlag 9788757424973 100 217 kr.
102E17 Analyser af samspillet mellem borgere og den offentlige forvaltning

 

Diana C. Mutz Population-Based Survey Experiments Princeton University Press 9780691144528 ≈ 70% 212 kr.
103E17 Globalization and World Order

 

Ingen pensumbøger
104E17 Videregående politisk teori: normativ analyse af offentlig politik

 

Rasmus Sommer Hansen & Søren Flinch Midtgaard

 

Metode i normativ politisk teori Samfundslitteratur, 1. udgave, 2016.

 

9788759319628 ≈ 60% 284 kr.
Michael Walzer Just and Unjust Wars Basic Books, 5.udgave, 2015. 9780465052714

 

≈ 70% 101 kr.
105E17 Demokrati og diktatur i komparativt perspektiv

 

Coppedge, Michael Democratization and Research Methods 2012

Cambridge University Press

9780521537278 ≈ 70% 204 kr.
Svolik, Milan W. The Politics of Authoritarian Rule 2012

Cambridge University Press

9781107607453 ≈ 70% 194 kr.
106E17 Advanced Political Behaviour: What are the Origins of Public Opinion and Voting Behaviour?

 

Ingen pensumbøger
107E17 Offentlig politik og økonomi

 

Arye Hillman Public Finance and Public Policy Cambridge University Press, 2. udg/2009 9780521738057 100 % 346 kr.
201E17 Cosmopolitanism: Politics and Justice in a Global Era

 

Held, David

Brown, Garret

(eds)

The Cosmopolitanism reader POLITY, 1. UDGAVE 978-0745648729 ≈ 80 % 161 kr.
211E17 Revenue Sources in Developing Countries: Implications for State and Society

 

Ingen pensumbøger
212E17 The Politics of Public Policy – Understanding Policy Feedback and Policy Design

 

Ingen pensumbøger
213E17 The Political Psychology of Terrorism and Intergroup Conflict

 

Leonie Huddy The Oxford Handbook of Political Psychology (Oxford Handbooks)

Oxford University Press, 2013 9780199760107

 

Ikke angivet 410 kr.
214E17 Bestemmer politiske eliter borgernes politiske holdninger? Politisk kommunikation og holdningsdannelse

 

Ingen pensumbøger
215E17 Who Rules Trump’s America? Public Opinion, Policymaking, and Democratic Representation

 

Ingen pensumbøger
216E17 Evolution and Conflict Behavior: Aggression, Intergroup Violence, and Armed Conflict

 

 (kandidatuddannelsen i Statskundskab + samfundsfag)

David Buss Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind Psychology Press, 5th Ed. 2014 9781138090958

 

Ikke angivet 428 kr.
Douglas P. Fry War, Peace, and Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views Oxford University Press, 2015 9780190232467

 

Ikke angivet 229 kr.
Steven Pinker The Better Angels of Our Nature: Why Violence has Declined Penguin Books, 2012 9780141034645

 

Ikke angivet 130 kr.
217E17 The Politics of Inequality

 

Carsten Jensen & Kees van Kersbergen The Politics of Inequality 2017 Palgrave Macmillan 9781137427007 100% 248 kr.
221E17 Videregående udenrigspolitisk teori og analyse i en brydningstid

 

Allison, Graham og Philip Zelikow (1999). Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. 2. udgave. New York: Longman 9780321013491 100 % 246 kr.
Jackson, Patrick T. (2016). The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of science and its implications for the study of world politics. 2. udgave. London: Routledge. 9781138842670 100% 334 kr.
Hopf, Ted (2002). Social Construction of International Politics: Identities & Foreign Policies, Moscow, 1955 and 1999. Ithaca: Cornell University Press. 9780801487910 ≈ 65 % 180 kr.

Midlertidigt udsolgt, men

kan også tilgås som e-bog via statsbiblioteket.

 

Khong, Yuen Foong (1992). Analogies at War: Korea, Munich, Dien Bien Phu, and the Vietnam Decisions of 1965. Princeton: Princeton University Press. 9780691025353 ≈ 29% 352 kr.
Hopf, Ted (2014)

Bemærkning:
Bogen har omtrent 4 ugers leveringstid. Bogen kan lånes som e-bog fra Statsbiblioteket. Uddraget overskrider lige præcis grænsen på 50 sider, så bogen kun bør købes, hvis man er vild med Hopf, Sovjetunionen og den kolde krig. 

Reconstructing the Cold War: The Early Years, 1945-1958

Oxford: Oxford University Press, 1. udgave (gentryk af 2012)

 

9780199858484

 

≈ 15% 255 kr.
222E17 Advanced EU Politics

 

Hix, Simon og Bjørn Høyland

 

The Political System of the European Union Houndsmill: Palgrave Macmillan, 3rd edition 9780230249820 Ikke angivet 303 kr.
223E17 Populism worldwide: Populisme i komparativ kontekst

 

Ingen pensumbøger
231E17 Spillet om budgettet: proces, strategi og beslutning

 

Ingen pensumbøger
232E17 Borgeres og offentligt ansattes adfærd – et spørgsmål om køn?

 

Michael Lipsky Street-Level Bureaucracy

– Dilemmas of the Individual in Public Service

Russell Sage Foundation, 2010. 9780871545442

 

Ikke angivet 128 kr.
Simon Baron Cohen The Essential Difference

– Men, Women and the Extreme Male Brain

Penguin Books, 2012 9780241961353

 

Ikke angivet 90 kr.
233E17 Styringen af sundhedsorganisationer: Regulering, professionalisme og performance

 

Ingen pensumbøger
234E17 Resultatbaseret ledelse og beslutningstagning i den offentlige sektor: Udfordringer og perspektiver

 

Bøgh Andersen, Lotte, Christian Bøtcher Jacobsen, Mads Leth Feldsager Jakobsen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor Hans Reitzels Forlag, 2. udgave 9788741268491 100 % 174 kr.
Moynihan, Donald P.

 

OBS: Findes som e-bog hos det kongelige bibliotek.

The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform Georgetown University Press 9781589011946 100 % 196 kr.
241E17 Klasser og sociale grupper. Om at forstå og undersøge sociale forskelle og deres betydning

 

Gitte Sommer Harrits Klasse. En introduktion Hans Reitzels Forlag 9788741255736 ≈ 60% 238 kr.
242E17 Komparativ integrationspolitik i Nordvesteuropa: Årsager til og effekter af den ‘medborgerlige vending’

 

Ingen pensumbøger
243E17 Krig, politik og samfund: Kritik af krigens fornuft

 

Andrew Phillips War Religion and Empire Cambridge University Press, 2010. 9780521122092

 

100% 221 kr.

 

251E17 Videregående kvalitativ metode: Indsamling af interviewdata og kvalitativ indholdsanalyse

 

Bente Halkier Fokusgrupper Samfunds-litteratur

 

3. udgave

2016

9788759322086 ≈ 60 % 139 kr.
Pat Bazeley &

Kristi Jackson

Qualitative Data Analysis with NVivo SAGE,

2nd edition

2013.

9781446256565 ≈ 60 % 261 kr.
Matthew B. Miles,

A. Michael Huberman &

Johnny Saldaña

Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook SAGE,

3rd edition

2014

9781452257877 ≈ 75% 484 kr.
252E17 Kvantitativ Politologisk Metode 1

 

Malchow-Møller and Würtz An Insight into Statistics Hans Reitzels Forlag, 2014 9788741256917

 

Ikke angivet 445 kr.

 

Stock and Watson Introduction to Econometrics Pearson, Global Edition, 2014 9781292071312

 

Ikke angivet 484 kr.

 

261E17 Danish Politics and Welfare in Comparative Perspective

 

Ingen pensumbøger
Advanced Political Analysis I: Designing Political Research

 

Derek Beach and Rasmus Brun Pedersen

 

Causal Case Studies University of Michigan 9780472053223 ≈ 90% 317 kr.
The Contested Concepts and the Approaches of Political Science

 

Power : A Radical View

 

 

Steven Lukes Palgrave, 2. udgave 9780333420911

 

Ikke angivet 649 kr.
Globalisation & World Order

 

(Eramus-mundus)

Ingen pensumbøger

 

 

Sociologisk teori

(suppleringsuddannelse)

Lars Thorup Larsen & Carsten Bagge Laustsen & Tine Ravn & Mads P. Sørensen & Mathias Wullum

Sociologisk teori – en grundbog Akademisk forlag, 2016 9788750044512

 

Ikke angivet 302 kr.
Makroøkonomi

 

Kandidattilvalget i samfundsfag
(10 ECTS)

Dornbusch, Fischer & Starz Macroeconomics Mcgraw-hill Education – Europe,

12. eds

9781259070969

 

Ikke angivet 541 kr.
Politisk Sociologi

 

Kandidattilvalget i samfundsfag
(10 ECTS)

Lars Thorup Larsen & Carsten Bagge Laustsen & Tine Ravn & Mads P. Sørensen & Mathias Wullum

 

Sociologisk teori – en grundbog Akademisk forlag, 2016 9788750044512

 

≈ 50 % 302 kr.
Sammenlignende Statskundskab, stat, regimer og udvikling

 

Kandidattilvalget i samfundsfag
(10 ECTS)

 

Ingen pensumbøger – nedenstående bog er supplerende litteratur

 

Julie Hassing Nielsen, Jakob Tolstrup, Michael Aagaard Seeberg 

 

Introduktion til komparativ politik Hans Reitzels forlag,

1. udgave, 2017

9788741269009

 

Supplerende litteratur 400 kr.