Bestyrelse, ansatte og frivillige

Bestyrelsen 2017/18 består af:

Marlene Lauridsen
Formand
4. semester, Statskundskab

Julie Løvgren Frandsen
Formand
4. semester, Statskundskab

Magnus Antonio Salcedo Jakobsen
Online- og koordinationsudvalg
4. semester, Statskundskab

Nicolai Juel Mauritzen
Online- og koordinationsudvalg
4. semester, Statskundskab

Johan Christian Sollid
Socialudvalg
2. semester, Statskundskab

Kirstine Christensen.
Socialudvalg
4. semester, Statskundskab

De ansatte er:
Trine Holm Jørgensen
Driftansvarlig
2. semester, Statskundskab
Ansvarlig for bogføring, kompendiebestillinger og indkøb af papirvarer.

Kan kontaktes på pb@ps.au.dk

Camilla Foldager
Bogadministrator
6. semester, Statskundskab
Ansvarlig for bogindkøb og kontakt med underviserne.

Kan kontaktes på politologiskbogformidling@hotmail.com

Frivillige:
Foreningen har ca. 25-30 frivillige (inkl. bestyrelse og ansatte) kaldet aktivister, fordelt på forskellige semestre og studieretninger. Det er i høj grad aktivisternes fortjeneste, at foreningen kan fungere nonprofit til de studerendes fordel. Som frivillig i Politologisk Bogformidling har man en ugentlig vagt af 1,5 time sammen med 3-4 andre frivillige. Til gengæld for dette afholdes fire årlige sociale begivenheder. At blive aktivist i Politologisk Bogformidling er en god måde at udvide sit sociale netværk på studiet. Har du lyst til at blive aktivist i foreningen, så hold øje med næste rekrutteringsrunde på vores facebookside.