Hjem/Homepage

For English, see below!

********************

Velkommen til Politologisk Bogformidlings hjemmeside!

Vi er en frivillig forening bestående af mange dedikerede aktivister og medarbejdere, der blandt andet sælger bøger og kompendier til de studerende på blandt andet statskundskab, offentlig politik og økonomi og samfundsfag.

Her på siden kan du købe bøger og kompendier online og afhente dem på et senere tidspunkt i PB’s lokale på foreningsgangen for IFSK. Bemærk, at bøgerne skal afhentes på samme semester, hvorpå de er bestilt, altså har du bestilt bøger på 4. semester, skal disse afhentes på 4. semester.

Det er vigtigt, at du køber et PB-medlemskab online her på siden, hvis du ikke allerede har gjort det i dette studieår.
Medlemskabet sikrer, at vi kan sælge bøger og kompendier til en god pris.

Kandidatstuderende og Bachelorseminar skal desuden være opmærksomme på, at der til deres valgte seminarer og kernefag kan komme tilhørende kompendier engang i januar. Der vil komme besked ud på vores facebookside, når der vides mere. Kompendierne skal IKKE købes på hjemmesiden, men skal købes nede i Politologisk Bogformidling.

Har du nogle spørgsmål er du meget velkommen til at komme forbi PB mellem kl. 12 og 13 på hverdage. Har du spørgsmål til en bestilling eller andet, kan du kontakte os ved at sende en besked på Facebook.

 

*************

Welcome to Politologisk Bogformidling’s web page!

Politologisk Bogformidling is an association of IFSK (Institut for Statskundskab) consisting of many dedicated volunteers and employees, supplying books and compendia for students related to IFSK.

On this page you are able to purchase books and compendia online, and pick them up at a later point in time at PB’s premises. Notice that items are to be picked up within the same semester they are purchased. I.e. if you purchase a book for 4th semester, they need to be picked up during 4th semester.

It is important that you purchase PB-membership on this page, if you have not done so already in this year of study.
The membership allows us to supply you with books and compendia at a reasonable price.

PAY ATTENTION TO THE FOLLOWING WHEN ORDERING:

– It isn’t nessasary to create a Paypal-account when ordering, even though Paypal makes it looks like it
– Paypal requires an adress when ordering, but the orders will be delivered to Politiologisk Bogformidling no matter what. Leave therefore “Ship to my billing address” be unmarked.
– Remember your purchase is first completed when you recieve a receipt from Paypal by email. Bring this receipt when picking up you purchases in Politiologisk Bogformidling.

Should you have any questions, then please do not hesitate stopping by PB between 12 am and 1 pm on weekdays. Should you have any questing regarding an order or anything else, then do not hesitate to contact us on Facebook.